Witamy w Gminie Serokomla!

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z serwisu, za pośrednictwem którego użytkownicy (uczestnicy projektu, z którymi zostały podpisane umowy na montaż instalacji solarnych) mogą dokonywać transakcji on-line w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Serokomla” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Serokomla” jest zakup i montaż instalacji solarnych (337 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych.

O gminie


Aktualności

itm1#1

Informacja dla mieszkańców – podpisanie umowy na realizację projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Serokomla”

17.04.2018, 14:54:01

Gmina Serokomla w dniu 14 czerwca 2016r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Odnawialne źródła energii w Gminie Serokomla”.

Więcej