Aktualności

Wpis nr 1 (1 z 1)

Udostępnij

Informacja dla mieszkańców – podpisanie umowy na realizację projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Serokomla”

17.04.2018, 14:54:01

Gmina Serokomla w dniu 14 czerwca 2016r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Odnawialne źródła energii w Gminie Serokomla” w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

W dniu 30 grudnia 2016r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2 752 314,54 zł.