O gminie

Gmina Serokomla jest gminą wiejską, położoną w północnej części województwa lubelskiego, w powiecie łukowskim. Gmina sąsiaduje z gminami: Wojcieszków od północy, Adamów – od północnego zachodu, Jeziorzany – od południa, Kock i Borki – od wschodu.

Przez gminę przebiega droga wojewódzka Nr 808 Łuków-Serokomla-Koc, oddalona jest:

  • od stolicy kraju - Warszawy ok. 135 km,
  • od miasta wojewódzkiego - Lublina ok. 60 km,
  • od miasta powiatowego - Łukowa ok. 30 km.

Zajmuje powierzchnię 7723 ha, a w jej skład wchodzi 16 sołectw: Bielany Duże, Bronisławów Duży, Charlejów, Czarna, Ernestynów, Hordzież, Józefów Duży, Krzówka, Leonardów, Nowa Ruda, Pieńki, Poznań, Ruda, Serokomla, Wola Bukowska, Wólka. Według danych z Urzędu Gminy na dzień 31.12.2017 roku gminę zamieszkiwało 4102 osoby.

Serokomla jest gminą typowo rolniczą, strukturze użytkowania gruntów przeważają użytki rolne, które zajmują obszar 6221,67 ha. W produkcji zwierzęcej dominuje hodowla bydła i trzody chlewnej. Podmioty zajmujące się działalnością gospodarczą specjalizują się głównie w handlu i usługach. Przemysł charakteryzuje się małą uciążliwością dla środowiska.

Na terenie gminy znajdują się cenne obiekty zabytkowe, pośród których do najcenniejszych należą: kościół pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika wybudowany w latach 1930-1940 w m. Serokomla; pomnik ostatnich właścicieli Serokomli, pochodzący z lat 70 XIX wieku, znajdujący się w starej części cmentarza w m. Serokomla; kapliczka murowana, kubaturowa ok. 1950 r. w m. Charlejów; kapliczka z figurą NMP, 1915 r. w m. Krzówka; kapliczka z figurą Chrystusa, I połowa XX w. w m. Poznań; kapliczka murowana z 1947 r. w m. Wola Bukowska. Ponadto, przez gminę przebiega szlak turystyczny im. gen. Franciszka Kleeberga (zielony), poświęcony dowódcy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszkowi Kleebergowi i jego żołnierzom, którzy w dniach 2-5 października 1939 r. stoczyli pod Kockiem, Serokomlą i Wolą Gułowską ostatnią regularną bitwę z Niemcami, podczas II wojny światowej.

Oprócz obiektów zabytkowych urozmaicony krajobraz czyni gminę atrakcyjną dla turystów. Gmina Serokomla położona jest nad rzeką Czarna. Lasy zajmują obszar 1175,16 ha, co stanowi 15,8% terenu gminy, porastają one głównie tereny piaszczyste, które zajmują zachodnią cześć terenu.