Informacje o technologii

Inwestycja polega na kompleksowej dostawie i montażu 337 instalacji kolektorów słonecznych o mocy zainstalowanej 1,55 MW do wspomagania ogrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.

Na podstawie danych otrzymanych od przyszłych użytkowników instalacji dobrano 8 zestawów solarnych:

  • Typ 1 – montaż kolektorów na obiekcie (2 szt. kolektorów, zbiornik 200 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 3,1 kW – 66 szt.
  • Typ 2 – montaż kolektorów na gruncie (2 szt. kolektorów, zbiornik 200 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 3,1 kW - 32 szt.
  • Typ 3 – montaż kolektorów na obiekcie (3 szt. kolektorów, zbiornik 300 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 4,67 kW - 130 szt.
  • Typ 4 – montaż kolektorów na gruncie (3 szt. kolektorów, zbiornik 300 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 4,67 kW - 33 szt.
  • Typ 5 – montaż kolektorów na obiekcie (4 szt. kolektorów, zbiornik 400 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 6,23 kW - 51 szt.
  • Typ 6 – montaż kolektorów na gruncie (4 szt. kolektorów, zbiornik 400 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 6,23 kW - 19 szt.
  • Typ 7 – montaż kolektorów na obiekcie (5 szt. kolektorów, zbiornik 500 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 7,79 kW - 3 szt.
  • Typ 8 – montaż kolektorów na gruncie (5 szt. kolektorów, zbiornik 500 l) Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 7,79 kW - 3 szt.